Ön lemurer

DJUR & VÄXTLIV 

ETT NATURKALEJDOSKOP

Madagaskar har som en del av den afrikanska kontinenten bevarat ett levande arv av en del av jordens naturhistoria. Madagaskar drog sig loss från kontinenten Gondwana för 165 miljoner år sedan och blev en ö. Cirka 85 % av dess flora och fauna finns inte på någon annan plats på jorden. Den höga graden av endemiska arter beror på öns långa historia av isolering eftersom Madagaskar ligger omkring 400 kilometer från det afrikanska fastlandets sydöstra kust. Många av arterna har ännu inte blivit funna eller inventerade och varje år upptäcks nya växter och djur.

MADAGASKARS DJURLIV

Av de 101 inhemska däggdjur som finns på Madagaskar är nästan alla endemiska, det är exceptionellt att ha ett sådant överflöd och en sådan artvariation. Lemurerna är några av Madagaskars mest kända däggdjur och de tillhör de mest primitiva av nu levande primater. Studier av lemurer ger vetenskapsmännen stora kunskaper om primaternas typiska levnadssätt, beteende och ekologiska utveckling. Många lemurarter har upptäckts under de senaste två decennierna. Många arter av lemurer är ytterst sällsynta och riskerar nu utrotning.

KRÄLDJUR OCH REPTILER

99 % av Madagaskars kräldjur finns bara på denna mikrokontinent. Vetenskapliga studier visar att omkring 4 % av jordens kräldjur endast finns här, vilket gör Madagaskar till en av de artrikaste platserna på jorden. Av de 346 nu kända reptilarterna finns 314 endast på Madagaskar. Några av de mest kända och unika arterna på ön är jättesköldpaddor, strålsköldpaddor, geckoödlor, bladnosiga ormar och kameleonter.

>>> Mer information om djurlivet i Madagaskar – madagascarwildlife.com

FÅGLAR

285 fågelarter har hittats och dessa är fördelade på mer än sex familjer. Av de 204 arter som häckar på ön är 120 inhemska. >>  Mer information om Madagaskars fåglar – madagascarbirding.com

FLORA

Madagaskars flora är till mycket stor del inhemsk och öns blomsterarter är ännu inte helt upptäckta. De finns i häpnadsväckande variationer tack vare de stora skillnaderna vad det beträffar jordtyper, höjd över havet och mikroklimat. Förutom för den höga graden av endemiska arter har Madagaskars flora blivit mer och mer känd tack vare dess medicinska egenskaper. Trots att Madagaskar och Afrikas fastland ligger så nära varandra har man funnit stora skillnader då många växtfamiljer helt saknas i det tropiska Afrika. När det gäller variation i höjd över havet och mikroklimat kan Madagaskar delas in i sju geologiska zoner vid klassificering av växter.

  Det klippiga höglandet inklusive västsluttningarna.

  Den västra torra skogen.

  De centrala grässlätterna.

  Den södra taggiga bushen.

  Sambirano-området i norr.

 De östra och centrala skogarna.

 Den alltid östra och gröna skogen.

Några av den mest berömda floran på Madagaskar är: apbrödsträd (baobabträd), bambuväxter, fler än 170 arter palmer och fler än 1000 arter orkidéer.

DE SKYDDADE OMRÅDENA

Madagaskar införde sitt första skyddade område år 1927. De skyddade områdena drivs av Madagascar National Parks – MNP sedan slutet av 2008. Dessa områden klassificeras som följande:

Nationalparker: för att bevara både det naturliga och kulturella arvet, både i allmänhetens och vetenskapens intresse.
Speciella reservat: för att skydda specifika ekosystem och hotade arter.

Strikta naturreservat: för att bevara specifika ekosystem. Tillträde strikt förbjudet utan myndigheternas tillstånd.

turtle-madagaskar-tur-resor
madagaskars FÅGLAR
Madagaskar växter